ประกาศวันหยุดสำนักงาน YES เดือนพฤษภาคม 2562
สำนักงาน YES แจ้งปิดทำการ ดังนี้

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
วันแรงงานแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562
วันวิสาขบูชา

กรณีมีเหตุเร่งด่วนกรุณาติดต่อ 081 638 9706, 063 878 8859, 089 685 0944, 092 062 1139, 081 345 0532
หรือ ทางเมล์ info@yesthailand.org

นอกเหนือจากวันหยุดตามข้างต้น สามารถติดต่อได้ตามปกติในวันและเวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 08:30 – 16.30 น.

ขอบคุณคะ
Staff YESYouth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org