นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเต็มจำนวน รุ่น 27/34 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้... สอบ 23 มิย.62 ทั่วประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (YES) รับสมัครสอบชิงทุนเต็มจำนวน รุ่น 27 /34
ประเทศสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (2562-2563) จำนวน 3 ทุน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

และทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม (สมทบ) รุ่น 34 สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยผู้ปกครองจะต้องสมทบทุนตามประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการ

สมัครบัดนี้ - 18 มิถุนายน 2562
สอบทั่วไทย วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 10.30 น.

คุณสมบัติ
  1. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5
  2. ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

ระเบียบการรับสมัคร
  1. สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
  2. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES2019
  3. สอบเพื่อเข้าร่วมโครงการระยะสั้น (ตุลาคม)

วิธีการสมัคร

Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org