ประกาศคะแนนสอบ TYES 2018 และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน YES รุ่น 33
...ประกาศผลการสอบวัดระดับ TYES 2018 (Test of Youth Exchange Scholarship) ที่นี่...

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES รุ่น 33

1. ตรวจสอบชื่อและผลคะแนน TYES พร้อมทั้งตรวจสอบว่าสามารถเข้าร่วมโครงการประเทศใดได้บ้าง ตามเกณฑ์ คะแนนของแต่ละประเทศ **สามารถเลือกได้ 2 ประเทศตามคะแนน TYES ที่สอบได้**

...ประกาศผลการสอบวัดระดับ TYES (Test of Youth Exchange Scholarship) ที่นี่...

2. นักเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (จนกว่าโควต้าเต็ม) ดังนี้

.........ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการและกำหนดการ...

2.1 ใบสมัครลงทะเบียน ระบุประเทศที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ 2 ลำดับ ตามคะแนนที่สอบได้
2.2 สำเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง (Transcript หรือสมุกพกที่แสดงผลการเรียนชัดเจน)
2.3 ชำระค่าลงทะเบียน 25,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่บัญชี 039-7-11466-1 สาขา บุญถาวร เกษตร-นวมินทร์ จากนั้นส่งเอกสารมาที่สำนักงาน YES Line@: @yesthailand (มี @ นำหน้า) หรือเมล์มาที่ info@yesthailand.org

3. เมื่อ YES ได้รับใบ Pay-in ที่ระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ผู้เข้าร่วมโครงการแล้วจึงจะถือว่าการสมัครเข้าร่วมโครงการสมบูรณ์ สำหรับประเทศที่โควต้าเต็ม YES จะโทรแจ้งรายบุคคลเพื่อเปลี่ยนประเทศในการเข้าร่วมโครงการ

4. เข้าร่วมปฐมนิเทศลงทะเบียนในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 – 15.00 น ณ ห้องบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมไอยรินทร์ ตึกช้าง (Tower A) ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานครYouth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org