กำหนดการและขั้นตอนการประกาศผลสอบโครงการแลกเปลี่ยน รุ่น 33

เรียน ผู้สมัครสอบทุกท่าน

ตามที่ YES ได้มีการจัดสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 26/33 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์สอบต่างๆ ทั่วไทย ดังนี้คะ

1. YES ประกาศผลคะแนนสอบ นักเรียนทุกคน ทุกรายที่เข้าสอบ วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ www.yesthailand.org และประกาศผลรายบุคคลไปยังสนามสอบในภายหลัง

2. นักเรียนประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ หลังจากทราบผลสอบแล้ว สามารถยื่นผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง ใบสมัครลงทะเบียนระบุประเทศตามเกณฑ์คะแนนที่สอบได้ มาที่สำนักงาน YES โดยทางอีเมล์: info@yesthailand.org , Line ID: @yesthailand (มี @นำหน้านะคะ) หรือ yesthailand_acc ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบเป็นต้นไป

3. การยืนยันสิทธิ์เพื่อรับทุนสมทบฯ
1.1 สำหรับทุนประเภทดีเด่น (ผู้ที่สอบได้ 100 ลำดับแรก), ทุนบุตรครู, ทุนบุตรข้าราชการ และทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมตามระเบียบการรับสมัครสอบชิงทุนฯ สามารถยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ทราบผลสอบเป็นต้นไป
1.2 YES จะจัดสรรทุนให้แก่นักเรียนตามโควต้าประเทศอุปถัมภ์ที่มี โดยพิจารณาจากเกณฑ์คะแนน TYES และผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง โดยจะให้สิทธิ์ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนตามลำดับหากมีการลงทะเบียนสมทบทุนหลังจากโควต้าเต็มแล้ว สามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนประเทศได้ กรณีที่บางประเทศยังมีโควต้าเหลืออยู่หรือองค์กรได้รับแจ้งโควต้าประเทศอุปถัมภ์เพิ่มเติม YES จะดำเนินการรับสมัครสอบภาคสมทบเพิ่มจนกว่าโควต้าเต็ม

4. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 100 คน เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ชิงทุนเต็มจำนวน ทุนยอดเยี่ยม ทุนดีเด่น รุ่น 26 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 13.00 น ณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา ถ.คลองลำเจียก นวลจันทร์ กทม.

หมายเหตุ:
1. นักเรียนจะขอรับทุนดีเด่น (ผู้ที่สอบได้ 100 ลำดับแรกตามรายชื่อประกาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2561), ทุนบุตรครู, ทุนบุตรข้าราชการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้เฉพาะประเทศอเมริกา ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้เท่านั้น
2. ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเทศที่มีการเปิดให้เข้าร่วมโครงการYouth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org