ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนเต็มจำนวน รุ่น 33 เฉพาะสมัคร Online กับสำนักงานเท่านั้น

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เฉพาะสมัครสอบ Online กับทางสำนักงานเท่านั้น กรณีที่สมัครโดยตรงกับสนามสอบ ตรวจสอบรายชื่อ ณ สนามสอบนั้นๆ ในวันสอบ หรือ คลิกที่ภาพด้านล่าง
2. พิมพ์เฉพาะชื่อ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อ (ภาษาไทยเท่านั้น)
3. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเข้าสอบ
4. สิ่งที่ใช้ในการสอบ ปากกา, ดินสอ 2B หรือมากกว่า, ยางลบ
5. หลักฐานในการสอบ บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประชาชน
6. ประกาศผลสอบวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ที่ www.yesthailand.org

***โชคดีในการสอบทุกคนนะคะ***Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org