ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนแลกเปลี่ยน ร่น 25/32 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org