แจ้งปิดทำการเทศกาลสงกรานต์ 12 - 15 เมษายน 2560

YES ปิดทำการเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 12 - 15 เมษายน 2560 และจะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560

กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนกรุณาติดต่อ 081 638 9706,089 685 0944, 092 062 1139

ขอบคุณคะ
Staff YESYouth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org