โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Program
สมัครสอบชิงทุน "ยุวทูต YES"
   

  1. ตามประกาศการสมัครสอบชิงทุนยุวทูต YES หมดเขตรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562
  2. กรณีประสงค์ที่จะสมัครสอบเพิ่ม กรุณาติดต่อไปที่สนามสอบใกล้บ้าน (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ประจำศูนย์สอบ)
  3. รายชื่อสนามสอบตรวจสอบได้หลัง ใบสมัครสอบชิงทุน
  4. ณ วันสอบแต่งกายชุดนักเรียนพร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตน เช่นบัตรนักเรียน / บัตรประชาชน หากไม่เข้าสอบตามวัน และเวลาที่ระบุถือว่าสละสิทธิ์
 

 

 Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org