หน้า จากทั้งหมด 21 หน้า
   YES news


นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเต็มจำนวน รุ่น 26/33 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้... สอบ 24 มิย.61 ทั่วประเทศ   19/04/2018


ประกาศวันหยุดสำนักงาน YES เดือนเมษายน 2561 (เทศกาลสงกรานต์)   11/04/2018


ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนแลกเปลี่ยน ร่น 25/32 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561   02/04/2018


บรรยากาศ YES CAMP รุ่นที่ 25/32 ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ   30/03/2018


ขอเชิญนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่น 32 ร่วมกิจกรรม YES Camp ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ 17 - 19 มีนาคม 61   05/02/2017


ประกาศวันหยุดสำนักงาน YES เดือนธันวาคม 2560    21/11/2017


ประกาศวันหยุดสำนักงาน YES เดือนตุลาคม 2560   10/10/2017


โควต้าเพิ่ม ฟินแลนด์ เดนมาร์ก สมัครภายใน 10พค.นี้ เดินทาง กย.61 ด่วนๆๆๆ   27/04/2018


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน ยุวทูต YES (ทุนเต็มจำนวน) และทุนยอดเยี่ยม YES รุ่นที่ 25   03/08/2017


ประกาศรายชื่อนักเรียนคะแนนสูงสุด 10 คนเพื่อเข้าสัมภาษณ์คัดทุนเต็มจำนวนและทุนยอดเยี่ยม รุ่น 25   26/07/2017


ประกาศคะแนนสอบ TYES 2017 และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน YES รุ่น 32   0707/17


ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบชิงทุนยุวทูต YES#32 และสอบวัดระดับ TYES 2017   16/06/17


YES Scholarship ทุนเต็มจำนวน ทุนสมทบ รุ่น 32 ปี 18/19 เปิดรับสมัครแล้ววว วันนี้!!!   27/04/17


เปิดรับสมัครแล้ววว วันนี้!!! ทุนเต็มจำนวน ทุนสมทบ รุ่น 32 สอบ 25 มิย.60 ทั่วประเทศ   30/03/17


นักเรียนแลกเปลี่ยนภาคสมทบ รุ่น 31 เปิดประเทศใหม่/ประเทศที่โควต้ายังเหลือ รอบสุดท้ายยยย   08/02/17Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org